Siivouspalvelujen tuottaminen

Siivouspalvelun tuottajan tehtävänä on ohjata asiakas ostamaan oikeantyyppistä palvelua, jotta asiakkaan asettamat siivouksen laadulliset tavoitteet toteutuvat.

Siivouspalveluita tuottavia yrityksiä on monenlaisia, on isoja monikansallisia ja pieniä yksityisiä yrittäjiä, näiden välillä on kilpailua palvelusta ja laadusta.

Siivouspalvelun tuottaminen lähtee aina asiakkaan tarpeesta.

 

Tarjouspyynnöstä Palvelusopimukseen:

 1. Tarjouspyyntö asiakkaalta

-     Asiakkaalta perustiedot

-     Piirustukset ja muut perustiedot rakennuksesta

-     Puhtaustaso- ja laatuvaatimukset

-     Tilojen käyttökuormitus ja likaantuminen

-     Muut yleiset tiedot

 

 1. Tarvekartoitus

 • Tilatyypit ja pinta-alat

 • Kalustetiheydet

 • Pintamateriaalit

 • Likaisuusasteet

 • Rakennuksen tilojen siivottavuus

 • Mahdolliset koneet

 

 1. Työajan mitoitus

 • Siivousmenetelmät

 • Siivousohjelmat

 • Standardiaikajärjestelmät

 • Pinta-alan mittausjärjestelmät

 • Työ- ja apuajat

 

 1. Hinnoittelu

 • Kustannusrakenteet

 • Hinnoittelujärjestelmä

 • Hinta/laatuvaihtoehdot

 • Siivoustaajuus erittelyineen

 

 1. Tarjous

 2. Hienosäätö

 3. Päätös

 4. PALVELUSOPIMUS

 5. Kohdesuunnittelu

 6. Starttiprosessi

 

Näistä syntyy mahdollisesti pitkäaikainen ja toimiva palvelusopimus.

Palvelusopimusta ”huolletaan” pitämällä sovituista asioista kiinni, ja huolehtimalla, että sovittu laatu säilyy. Kilpailukyky markkinoilla säilyy hyvällä Hinta-Laatusuhteella.

 

 

 

Siivouskoneita

Tutustu erilaisiin siivouskoneisiin

 

Yhdistelmäkoneet

 

 • Peseviä ja kuivaavia lattioiden puhdistus- ja hoitokoneita, sopivat lattioiden kostea ja märkäpuhdistukseen.

 • Toiminta; Vesi annostellaan puhdasvesisäiliöstä lattialle, lattiaa harjataan laikoilla tai harjoilla, jonka jälkeen likavesi imuroidaan likavesisäiliöön.

 • Yleisin konetyyppi on perässä käveltävä yhdistelmäkone, isompia koneita voidaan ohjata myös seisaaltaan tai istualtaan.

 • Yhdistelmäkoneet voidaan jaotella virtalähteen, harjatyypin tai kulkemistavan mukaan.

 

Lattianhoitokoneet

 

 • Lattiapintojen puhdistukseen, hoitoon, kiillotukseen ja hiomiseen, tavallisesti käytetään lattioiden pesuun ja vahanpoistoon.

 • Toiminta; Perustuu pyörivään harjaan/laikkaan.

 • Jaotellaan harjan/vetoalustan kierrosnopeuden perusteella hidas- ja nopeakierroksisiin lattianhoitokoneisiin

 • Hidaskierroksisia käytetään pesuun ja vahanpoistoon ja nopeakierroksiset koneet hoitavat lattioita kovettamalla vahaa.

Nopeakierroksisen koneen käyttö on tehokasta ja vain vähän työntekijää kuormittavaa. Suurnopeuksista konetta käytettäessä voidaan vähentää siivouksessa tarvittavaa vedenmäärää. Pintoja pyritään puhdistamaan mahdollisimman nihkeillä menetelmillä.

 

Painehuuhtelulaitteet ja pesevät imurit

 

 • Käytetään tekstiilipintaisiin kalusteiden, mattojen ja kokolattiamattojen puhdistukseen. Painehuuhtelulaite on erinomainen esim. tuolien, sohvien ja auton penkkien puhdistuksessa. Tuloksena raikkaan syväpuhdas tekstiilipinta.

 • Toiminta; Painehuuhtelulaitteessa on 2 säiliötä, puhdas- ja likavesisäiliö. Laite sumuttaa pesuaineliuoksenpaineella tekstiilipintaan ja imee sen välittömästi pois, jolloin pinta puhdistuu mutta jää silti suhteellisen kuivaksi.

 • Painehuuhtelulaitteeseen on mahdollista liittää esim. harjaava mattosuulake, jolloin suurten pintojen puhdistus sujuu nopeammin.

 

Höyrypuhdistimet

 

 • Voidaan käyttää kovien pintojen puhdistukseen esim. saniteettitilat, suurkeittiö, pinttyneiden tahrojen poisto sekä desinfiointi ilman kemikaaleja.

 • Toiminta; Höyrypuhdistimen paineistetussa höyrykattilassa vesi lämmitetään 130-150 asteiseksi ja se sumutetaan puhdistettavalle pinnalle. Kuuma höyry puhdistaa ja desinfioi ilman puhdistusaineita. Saatavana on myös erilaisia suuttimia puhdistuksen tarpeesta riippuen.

Pölynimurit

 

 • Voidaan käyttää erityyppisten likojen imurointiin. Laitoskäyttöön tarkoitetut pölynimurit poikkeavat koti-imurista mm. Yhtäjaksoisen käyttöajan pituudessa, pölysäiliön tilavuudessa, johdon- ja imuletkun pituudessa

 • Toiminta; Perustuu moottorin luomaan alipaineeseen, imuroidessa pöly  ja lika jäävät pölypussiin tai säiliöön, mutta muu ilmavirtaus kulkee suodattimien sekä moottorin läpi ja lopulta poistuu. Tavallisella imurilla ei voi imeä nesteitä, vaan siihen tarvitaan vesi-imuri.

 

Lakaisukoneet

 

 • Käytetään ulkotiloissa mm. Parkkipaikat, urheilutilat, kulkuväylät puhdistukseen roskista tai lehdistä. Sisätiloissa esim. logistiikkakeskukset sekä teollisuus- ja varastotiloissa yleiseen puhtaanapitoon.

 • Toiminta; Lakaisevat harjatelan ja sivuharjan avulla keräten roskat säiliöön.

 

Siivousmenetelmät

Erilaisia siivousmenetelmiä

Ensin tulee tehdä kartoitus kohteesta. Tunnistaa pintamateriaali, likatyyppi ja miten lika on kiinnittynyt. Sen jälkeen tulee miettiä, kuinka paljon käytetään vettä, puhdistusainetta ja mitä ainetta sekä hankausta lian irrottamiseen. Väärin valittu siivousmenetelmä kuormittaa työntekijää, pintamateriaaleja ja ympäristöä.

 

Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin tapahtuvaa siivousta, jolla ylläpidetään asiakkaan kanssa ennalta määritelty puhtaustaso.

 

Perussiivous tehdään tarvittaessa, on perusteellista pintojen puhdistusta, joka otetaan käyttöön kun ylläpitosiivous ei enää riitä. Tällä saatetaan puhtaustaso jälleen ylläpitosiivous tasolle.

 

Kuivat menetelmät

 

 • Poistetaan pinnoilta roskat ja irtolika. Menetelmä on kevyt ja nopea., koska vesi ei aiheuta kitkaa

 

Nihkeät menetelmät

 

 • Poistetaan roskia ja irtolikaa niin, ettei pöly nouse ilmaan. Pyyhitty pinta kuivuu heti, eikä siihen jää pisarajälkiä. Siivousvälineet voidaan nihkeyttää vedellä, puhdistusaineliuoksella tai pölynsidonta-aineella. Nihkeyttämiseen käytetyn aineen tarkoituksena on sitoa lika työvälineeseen.


 

Kosteat menetelmät

 

 • Poistetaan kuivaa ja nestemäistä irtolikaa, vesiliukoisia tahroja sekä kiinnittynyttä likaa. Pinta jää pyyhinnän jälkeen kosteaksi, mutta yleensä ei tarvita kuivausta, ellei kyseessä ole kosteudelle arka pinta.

 

Märät menetelmät

 

 • Poistetaan runsas kiinnittynyt lika, nestemäinen irtolika ja erilaiset pinttymät. Ennen märkäpyyhintää tai pesua pinnalta poistetaan roskat ja irtolika. Märkäpyyhinnän jälkeen pinnat on yleensä kuivattava kosteuden ja irronneen lian poistamiseksi. Jos käytetään voimakasta puhdistusainetta, pinnat on huuhdottava.

 

Siivousaineet 

 

Tutustu siivousaineisiin

On tärkeää, että osataan valita oikea siivousaine jokaiselle käyttökohteelle. Siivousaineiden käyttö vaatii aina huolellisuutta, jotta vältytään kurjilta työtapaturmilta. Siivousaineiden annostelussa voi apuna käyttää annostelujärjestelmiä, mitkä annostelevat sopivan liuoksen suoraan käyttövalmiiksi pulloon. Esimiehen tehtävänä on varmistaa mahdollisten suojainten käyttö ja olemassa olo, käsiteltäessä pesuaineita. Esimies on aina vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta, joten jokaiselle työntekijälle on tehtävä riittävä käyttöopastus.

Käyttöturvallisuustiedotteet pitää olla näkyvillä, jotta vahingon sattuessa voidaan varmistaa millainen aine on kyseessä. Vahvojen puhdistusaineiden varastoinnissa pitää olla myös erittäin huolellinen, ettei pääse muodostumaan vaarallisia kaasuja. Missään tapauksessa eri siivousaineita ei saa yhdistellä.

 

Mikä on pH?

 

 • pH ilmaisee siivousaineen emäksisyyden tai happamuuden

 • pH kuvataan asteikolla 0-14, jonka keskipiste pH 7 on neutraali

 • Pesuaine jonka pH on alle 7, on hapan

 • Pesuaine jonka pH on yli 7, on emäksinen

 • pH arvosta voidaan päätellä käyttötarkoitus ja mitä käyttöturvallisuutta on noudatettava.

 • pH asteikon ääripäissä olevat tuotteet ovat erittäin voimakkaita, joten niiden käytössä on oltava erityisen huolellinen

 • pH saattaa erityisten vahvojen aineiden osalla olla jopa negatiivinen (erittäin hapan) tai ylittää pH arvon (erittäin emäksinen)

 

Neutraalit siivousaineet (pH 6-8)

 

 • Käytetään ylläpitosiivoukseen

 • Käsiastianpesuaineina

 • Puhdistusteho perustuu yleensä tensideihin, mutta voivat sisältää myös liuottimia parantamaan rasvanpoistoa.

 • Ovat yleensä turvallisia käyttäjälle sekä materiaaleille.

 

Heikosti emäksiset puhdistusaineet (pH 8-10)

 

 • Käytetään poistamaan irtolikaa ja kiinnittynyttä likaa

 • Ovat yleisimpiä käytössä olevia puhdistusaineita ylläpitosiivouksessa

 • Teho perustuu tensideihin, emäksisiin aineisiin ja liuottimiin.

 • Käyttöohjeiden mukaisia annostuksia täytyy noudattaa, sillä yliannostelu voi aiheuttaa puhdistusaineiden kerrostumista.

 • Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa

 

Emäksiset (pH 10-11) ja vahvasti emäksiset (pH 11-14) puhdistusaineet

 

 • Käytetään esim. peruspuhdistukseen, vahanpoistoon, rasva- ja öljylian irrotukseen ja konetiskiaineena

 • Yleisimpiä emäksiä ovat mm. Hydroksidit, silikaatit, karbonaatit, amiinit.

 • Käytössä huomioitava huuhtelu

 • Käyttöturvallisuus on erittäin tärkeää emäksisiä aineita käsiteltäessä.

 

Heikosti happamat (pH6-5), happamat (pH 5-2) ja vahvasti happamat

(pH 2-0) puhdistusaineet

 

 • Käytetään saostumien poistoon

 • Voivat syövyttää ihoa, joten suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa

 • Voivat syövyttää laattojen sauma-aineita, kivipintoja sekä metalleja.

 • Hapan aine saattaa sisältää myös haihtuvia happoja joten hengityssuojaimista ja hyvästä tuuletuksesta tulee huolehtia.

 • Klooripitoiset aineet voivat reagoida voimakkaasti happamien siivousaineiden kanssa, muodostaen hengityksen lamauttavaa kloorikaasua, joten aineiden sekoittamista ja säilyttämistä vierekkäin on vältettävä.


 

Uusi CLP-asetus (www.diverseysolutions.com )

 

Kemikaalien luokittelua ja pakkaamista koskevat säädökset uusiutuvat. 1.6.2015 alkaen valmistettavat kemikaalit tulee luokitella ja merkitä CLP-säädösten mukaan, jotka kiristävät kemikaalien vaarallisuutta määritteleviä laskentasääntöjä. Uusien vaatimusten takia tuotteiden etiketit täytyy suunnitella uudelleen ja käyttöturvallisuustiedotteet päivittää. Pääsääntöisesti tuotteiden koostumukset eivät muutu, mutta tuotteiden vaarallisuusluokitus saattaa muuttua ja olla aikaisempaa tiukempi.